Ebooks via EBSCOhost (原NetLibrary)電子書

 

資料類型: 電子書全文

主  題: 綜合(本館訂購含:社會科學527本、人文藝術 760本、科學與技術126本 )

連線範圍:本校教職員工生從館外連線查詢,需先通過驗證(輸入姓名及身分證字號)。              

簡介說明:為英文綜合學科之電子書,本校共訂閱1,413本,系統並提供三千多本免費電子

                    書,且數量陸續增加中。同時間線上同一本書限一人閱覽,不限時數, 但本校未訂購

                    離線閱讀功能。列印與電子郵件傳送書籍內容請尊重著作權規定。依每間出版社的政

                    策不同,每次最多約可列印60頁,電子郵件傳送 60頁。
                     **支援可行動上網的設備

(可使用書單)